Šefica CMZ-a uručila Certifikate o završenoj edukaciji

2016-06-01Šefica CMZ-a uručila Certifikate o završenoj edukaciji iz Koordinisane brige “Projekta mentalnog zdravlja BiH” Dr. Magbuli Fazlović i Zdravki Ivandić-Gajić