Obavljena druga reakreditacija CMZ-a

7.6.2017. g. je obavljena druga reakreditacija CMZ-a
od strane Agencije za certifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite
RS-ASKVA Banja Luka.

Naš centar je prvi akreditovan Centar u BiH 2010. g.

Agencija za certifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS-ASKVA Banja Luka je javna ustanova čija je uloga sprovođenje postupka certifikacije i akreditacije javnih i privatnih zdravstvenih ustanova na svim nivoima zdravstvene zaštite kao i praćenje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite.

Akreditacija je zvanični postupak kojim priznato tijelo ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene akreditacione standarde koji se na nju odnose.

Uz matičnu ustanovu JZU “ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO”, proces akreditacije finansijski podržava „Projekat mentalno zdravlje u BiH“. „Projekat mentalnog zdravlje u BiH“, se odvija u saradnji Ministarstava zdravlja RS, FBiH i Odjeljenja za zdravstvo vlade Brčko Distrikta BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH i uz finansijsku podršku Ambasade Švajcarske, SDC (švajcarska agencija za razvoj) i švajcarskih kantona.

Projekat mentalnog zdravlja u BiH rezultat je kontinuirane opredjeljenosti entitetskih ministarstava zdravstva/zdravlja i Odjeljenja za zdravstvo BD da nastave sa reformom mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.

 

Zaposlenici Centra: :

 1. Prim. dr  Zlata Paprić  Šef CMZ-e, spec. neuropsihijatar
 2. dr. Sadina Osmanović, specijalizant psihijatrije
 3. dr. Magbula Fazlović, doktor medicine
 4. Nataša Milošević, dipl. psiholog
 5. Sanja Haseljić, dipl. psiholog
 6. Zdravka Ivandić Gajić, dipl. psiholog
 7. Dr. sci Almira Mujkić, defektolog-somatoped
 8. Mr. sci Adis Zukić, defektolog-somatoped
 9. Edin Ramić-defektolog, logoped
 10. Mersija Osmić, socijalni radnik
 11. Đorđe Mihajlović, dipl.fizioterapeut
 12. Miodrag Vasilić – glavni tehničar , strukovni radni terapeut
 13. Aleksandra Ristić, medicinska sestra – radni terapeut
 14. Armina Salihović, viša medicinska sestra, odgovorna medicinska sestra  za EEG
 15. Jasmina Šibonjić, medicinska sestra
 16. Dijana Nikolić, medicinska sestra
 17. Rešidović Suada, medicinska sestra
 18. Milica Vučković, medicinska sestra
 19. Edina Fazlović, medicinska sestra