AKREDITACIJA

ASKVA

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS

www.askva.org

2013_akreditacija

ASKVA je javna ustanova čija je uloga sprovođenje postupka sertifikacije i akreditacije javnih i privatnih zdravstvenih ustanova na svim nivoima zdravstvene zaštite kao i praćenje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite.

Akreditacija je zvanični postupak kojim priznato tijelo ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene akreditacione standarde koji se na nju odnose.

Priznato tijelo koje organizuje ocjenjivanje u Republici Srpskoj je Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS (ASKVA).

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti RS (Sl.glasnik 106/09) akreditacija je dobrovoljna i vrši se na zahtjev ustanove.

Akreditacioni standardi su izjave i očekivanja pacijenata, zdravstvenih profesionalaca, menadžera i drugih, na temelju kojih se ocjenjuje zdravstvena ustanova.

Akreditacione standarde razvijaju i revidiraju strukovna udruženja zdravstvenih radnika i saradnika, te predstavnici zdravstvenih ustanova u saradnji sa Agencijom, a donosi ih Ministar na prijedlog ASKVA-e.

Akreditacija zdravstvenih ustanova priznat je i raširen sveobuhvatan metod unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite u svijetu, kako u razvijenim zemljama tako i u zemljama u razvoju i tranziciji, koji olakšava upravljanje ustanovama i doprinosi:

  • efektivnosti (bolji klinički ishodi),
  • uvođenju promjena u organizaciji i
  • unapređenju organizacione kulture.

29.3.2010. g. CMZ akreditovan od strane Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS-ASKVA, br. A-018-1-bezuslovna akreditacija-prvi akreditovan CMZ u BiH .

16.5.2011. g., aktom br. 11/2.01-130/11, obavljena je prva godišnja nadzorna posjeta-produžena bezuslovna akreditacija.

18.5.20012. g., aktom br. 11/2.01-122/12, obavljena je druga godišnja nadzorna posjeta-produžena bezuslovna akreditacija.

16.7.2013. g. CMZ re-akreditovan od strane Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapredjenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS-ASKVA, br. A-018-2-bezuslovna reakreditacija-prvi reakreditovan CMZ u BiH.