Obavljena druga reakreditacija CMZ-a

7.6.2017. g. je obavljena druga reakreditacija CMZ-a
od strane Agencije za certifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite
RS-ASKVA Banja Luka.

Naš centar je prvi akreditovan Centar u BiH 2010. g.

Agencija za certifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS-ASKVA Banja Luka je javna ustanova čija je uloga sprovođenje postupka certifikacije i akreditacije javnih i privatnih zdravstvenih ustanova na svim nivoima zdravstvene zaštite kao i praćenje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Read more