EDUKACIJE

Obavljene Edukacije članova Tima CMZ-e:

predstavljaju neophodnost za unapređenje i osavremenjivanje Centra :

 • 1997/98 g., OSCE, jednogodišnja obuka iz oblasti psihosocijalne pomoći ratom pogodjenim osobama, učesnik dr Z. Paprić,
 • 1998/99 g., HealthNet i SWEBiH, Ministarstva zdravlja RS i FBiH , tema Psihijatrija u zajednici, učesnici dr Z. Paprić i M. Gavrić,
 • 2001. g. Biro za ljudska prava Tuzla, Maloljetnička delikvencija, učesnik dr Z. Paprić,
 • 2001. g. GTZ, Berlin, tema «Rat i pomirenje», dr Z. Paprić i dr N.Šibonjić,
 • 2003. g.WHO, tema «Strategija i prevencija bolesti zavisnosti», dr Z. Paprić i dr N. Šibonjić,
 • 2003. g. WHO, tema «Metadonski program», učesnik dr N.Šibonjić, 2008. g. Ponovljeno-prisustvovali psiholog S. Hadžić i med. sestra D. Nikolić,
 • U organizaciji HealthNet International s donacijom Njemačke vladine organizacije GTZ obavljene su sljedeće edukacije:
  • a) Tim CMZ-e (Paprić , Osmić, Brkić i Šibonjić) – edukacija za timski rad,
  • b) dr Paprić – Grupna psihoterapija , 2001/2002g.,
 • Pod patronatom SWEBiH-a, su medicinari završili edukacije iz oblasti mentalnog zdravlja, a navedena edukacija je dopunjena timskom edukacijom za socijalnu radnicu i medicinske sestre.
 • M. Gavrić je magistrirao u području Dječje i adolescentne psihijatrije,
 • Dr Z. Paprić je dodijeljena titula primariusa i pohađa magisterij iz ekonomskih nauka (Menadžment i poslovno upravljanje),
 • Defektolozi Mujkić (2008) i Zukić (2012) su završili poslediplomski studij na Defektološkom fakultetu u Tuzli,
 • 2 medicinske sestre vanredno studiraju Pravni i Pedagoški fakultet,
 • 2007/8 g. Prim. Dr Paprić završila seriju treninga iz oblasti strateškog menadžmenta – „Strengthening BiH Health Systems for EU Integration“, organizator Kancelarija EU u Sarajevu, u saradnji s Ministarstvima zdravlja RS, FBiH, BD: „Strategic Communicacion“, „Changes in Health Organisation and Strategic Management“, „Health System Management“, „Strategic health plan development In the health system Of Brcko District“, Za strateški plan razvoja CMZ javna pohvala,
 • 2008. g. Završen trening, tj. proljetna škola „Mladi i zdravlje na Balkanu“- „Youth Friendly Services“ , organizatori Ministarstva zdravlja BiH i Vlada Kanade, Prim. Dr Paprić,
 • Prim. Dr Paprić , Seminar „Odnosi s javnošću“, projekat -„Strengthening BiH Health Systems for EU Integration“, organizator Kancelarija EU u Sarajevu, u saradnji s Ministarstvima zdravlja RS, FBiH, BD, 2008g.,
 • 2009. g. Metadonski tretman, psiholog S. Hadzic i med. Sestra D. Nikolić,
 • 2009. g. Klinika za bolesti uha, nosa i grla JZU UKC Tuzla, Udruženje logopeda u FBiH, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli i Ljekarska komora TK organizatori radionice “A CLINICAL COURSE IN TRACHEOESOPHAGEAL VOICE RESTORATION”, Dipl. defektolog-logoped Edin Ramić,  .
 • 2011/12g. medicinske sestre D. Nikolić i A.Salihović-edukacija „Trauma“,
 • 2011/12. Medicinske sestre završile edukacije za trenere: A. Ristić-„Case menangment“ i D. Nikolić- „Medicinari u mentalnom zdravlju“-„Projekat mentalnog zdravlja u BiH“,
 • 2012g. VIVA ŽENE Tuzla: Z. Paprić, N. Milošević, S.Osmanović uključene u edukaciju „Program jačanja kapaciteta profesionalaca BD-trauma“,
 • 2012. Dr N. Šibonjiću je dodijeljena titula primariusa,
 • 2012g.: Medicinske sestre/tehničari CMZ završili edukaciju iz obasti sestrinstva u mentalnom zdravlju-„Projekat mentalnog zdravlja u BiH“,
 • 2012. Dipl. defektolog-logoped Edin Ramić,  edukacija u organizaciji Naklade Slap u Zagrebu “KORALjE – Komunikacijske razvojne ljestvice”,
 • 2012. Dipl. defektolog-logoped Edin Ramić,  edukacija u organizaciji Naklade Slap u Zagrebu “Peabody slikovni test rječnik (PPVT-III-HR)”
 • 2012. Dipl. defektolog-logoped Edin Ramić,  edukacija u organizaciji Naklade Slap u Zagrebu “Procjena predvještina čitanja i pisanja (Pred ČiP) kod školskih obveznika”
 • 2012/13. završena edukacija komplentnog Tima CMZ iz „Koordinisane brige“,
 • Prim. Dr Zlata Paprić, spec. NPS i Nataša Milošević, dipl. psiholog su završile UNICEF-ov trening za trenere iz oblasti „Ranog rasta i razvoja“ s kolegama iz RS s podrškom Ministarstva zdravlja RS. Treninga se sastojao od dva modula koji su održani od 12.-14.4.2013g. i od 25.4.-28.4.2013g. u Banjaluci

 

Učešća na Kongresima i Konferencijama:

 • 2001g. VI Internacionalna konferencija o zdravlju i ljudskim pravima, Cavtat, učesnik dr Z.Paprić,
 • 2003g. Prva jadranska konferencija o bolestima zavisnosti, Poreč, učesnik dr Z. Paprić,
 • Dr Z.Paprić i Gavrić M. , su učestvovali na Prvom kongresu psihijatara BiH i Konferenciji o mentalnom zdravlju , 2-4.10.2003 . Sarajevo , izlagali smo rad “Organizacija i rad CMZ-e Brčko Distrikt” . Smatramo učešće priznanjem rada našeg Tima jer smo jedan od četiri CMZ u BiH koji su se predstavili . Takodje smo zadovoljni jer smo u pregledu situacije razvoja mentalnog zdravlja u BiH pomenuti u stručnim radovima Prof. Dr Ismeta Cerića ( ekspert za mentalno zdravlje za BiH u WHO) i Prof. Lars Jacobssona s Umea univerziteta u Švedskoj , ravnopravno s FBiH i RS ,
 • U oktobru 2003g je održan Treći kongres medicinara BiH , gdje su medicinske sestre i socijalna radnica CMZ-e izlagale dva stručna rada : “ Nasilje u porodici-iskustva Tima CMZ-e “ i “ Uloga medicinske sestre u timu CMZ-e-iskustva u radu Mobilnog tima “ ,
 • U stručnom časopisu Mentalno zdravlje u zajednici objavljena su dva stručna rada, autor jednog je dr Z. Paprić a drugog M.Osmić, dr Z.Paprić i saradnici,
 • 22.-27.4.05. Tara, Konferencija Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine, učestvovali smo s 2 rada, izlagači Osmić Mersija i Brkić Ružica,
 • U maju 2006g. izlaganje sestrinskog rada na Kongresu medicinara RS , Jahorina, učesnik i izlagač Šibonjić Jasminka,
 • U oktobru 2007g. na Kongresu medicinara BiH izlaganje rada med. sestara Ristić Aleksande i Nikolić Dijane-“Mi u svjetlu reforme mentalne ZZ”,
 • U oktobru 2007g. učešće i izlaganje stručnog rada na II Kongresu Psihijatara BiH, Sarajevo, Paprić, Gavrić, Šibonjić,
 • U novembru 2008g. izlaganje stručnog rada na Prvoj konferenciji Defektologa BiH s medjunarodnim učešćem,
 • U maju 2010g. medicinari D.Nikolić i M. Vasilić prezentovali poster prezentaciju na Kongresu medicinara na Tari-RSrbija o radu CMZ,
 • 2010g. Tuzla, Izlaganje rada na Medjunarodnoj stručnoj konferenciji „Unapredjenje kvalitete života djece i mladih“ Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzla, tema rada „Strateške komunikacije u osnivanju MREC-CMZ Brčko“, Z.Paprić i A.Zukić, + rad A.Mujkić,
 • 2011g. Pula, Certifikat o prisustvu Šestom medjunarodnom Simpozijumu „Umjetnost i nauka u gradjenju životnog potencijala“, Udruženje Sofrologa Hrvatska , Z.Paprić i A.Zukić, A.Mujkić
 • 2011g. Brčko, Z. Paprić član Organizacionog odbora , učešće i zlaganje rada na II Internacionalnoj konferenciji „Profesionalna rehabilitacija“ , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzla, i Univerzitet za profesionalnu rehabilitaciju, Soca, Ljubljana, tema rada „Značaj i perspektive multidisciplinarnog timskog rada u CMZ Brčko u procesu profesionalne rehabilitacije“ uz koautore N.Šibonjić i A. Zukić. Izlagala i A.Mujkić svoj rad,
 • 2012. Z.Paprić član Organizacionog odbora III medjunarofdnog kongresa psihijatara BiH, Tuzla,
 • 2012. Z.Paprić , D.Nikolić i A. Ristić učestvovale na Konferenciji „ Mentalno zdravlje za sve: dobra politika, bolja praksa i bolju ishodi“, Sarajevo-dr Paprić vodila Panel diskusiju na temu Multisektorska saradnja u mentalnom zdravlju,
 • 2012. Z.Paprić učestvovala na Regonalnom sastanku predstavnika mentalnog zdravlja zemalja Jugoistočne Evrope, Sarajevo,
 • 2012. Z.Paprić i N. Milošević Prisustvovale Simpozijumu u Novom Sadu-procjena psihopatologije kod djece i adolescenata, Primjena AHENNBAHOVOG sistema empirijski zasnovane procjene(ASEBA).
 • 29.5.-30.5.2013g. Prim. Dr Zlata Paprić, spec., Nataša Milošević, dipl. psiholog. Prim. Dr Nihad Musić, pedijatar i Gordana Bambulović,vaspitačica, prisustvovali su u Sarajevu Konferenciji „Multisektorski pristup ranoj detekciji i intervenciji kod djece s razvojnim poremećajima s posebnim naglaskom na djecu s autizmom“, u organizaciji UNICEF-a i Federalnog ministarstva zdravlja,

Promocija mentalnog zdravlja u zajednici :

 • o svim aktivnostima redovno se obavještavaju nadredjeni,
 • voditelji službi primarne ZZ , redovno se obavještavaju o rasporedu rada CMZ-e , a obavljene su i prezentacije našeg rada s propratnom literaturom ,
 • zavisno od potreba populacije , prezentacija usluga se obavlja i rukovodiocima sekundarne ZZ
 • članovi Tima CMZ-e učestvuju u prezentaciji svog rada i putem medija ,
 • stalni kontakti s CMZ-e drugih gradova BiH , omogućava razmjenu iskustava ,
 • prigodno obilježavamo svjetski dan mentalnog zdravlja , 10.10. ,
 • napisali smo više stručnih radova s temama iz mentalnog zdravlja , pri tome kao voditelju CMZ-e mi je čast da su autori radova i medicinske sestre CMZ-e .
 • Služba je predstavljena u časopisu Medici.com i Biltenu odjeljenja za zdravstvo BD.

Tim CMZ-e ostvarivao je i ostvaruje učešća u saradnji s sljedećim organizacijama:

 • saradnji s Medjunarodnim crvenim krstom ,
 • savjetodavni rad u omladinskim organizacijama ,
 • savjetodavni rad u drugim NGO, ističemo saradnju s udruženjima žena: Udruženje žena Okrugli sto BD, žena Bošnjakinja, žena penzionerki BD, Kolo srpskih sestara,
 • savjetodavni rad s Udruženjima osoba s invaliditetom,
 • nosioc je aktivnosti u donošenju Zakona o zaštiti lica s mentalnim poremećajima,
 • aktivan učesnik u svim akcijama i zbivanjima vezanim za prava invalidnih osoba,
 • Medicinari CMZ-e učestvuju u aktivnostim Udruženja medicinskih tehničara BD,
 • Predstavljanje mentalnog zdravlja BD u institucijama BiH.

U sklopu promocije mentalne ZZ organizatori smo i edukatori sljedećih skupova:

 • 2003. g. Konferencija o mentalnom zdravlju, u saradnji s SFOR-om, gosti predstavnici Centara za mentalno zdravlje sjeveroistočne BiH,
 • 2004. g. domaćini sastanka Nacionalnog foruma BiH za strategiju i politiku razvoja mentalne ZZ,
 • 2004. g. organizatori dvodnevnog seminara za predstavnike Policije i Državne granične službe Brčko distrikta, Bijeljine, Ugljevika, Orašja , Odžaka, u saradnji s ICITAP-om i saradnji s OHR-om ,
 • Od 24.5.-26.5.2013g. Prim. Dr Zlata Paprić i Nataša Milošević održale su trening iz oblasti „Ranog rasta i razvoja“prema 14 zaposlenika Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge i Odjeljenja za obrazovanje Vlade BD, s ciljem da edukanti rade na promociji zdravog roditeljstva.

U sklopu promocije mentalne ZZ organizatori obavljamo sljedeće aktivnosti:

U svakodnevnom radu obavljamo edukacije:

 • populacije,
 • klijenata i članova porodica,
 • učenika osnovnih i srednjih škola BD,
 • nastavna baza za studente i praksu sljedećih fakulteta iz BiH i inostranstva: fakultet za socijalni rad, psihologija, medicina, defektologija, fakultet za medicinare..

PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI CMZ-a

1. Slijeđenje preporuka WHO :

 • prepoznavanje potreba,
 • konstantan rad na strategiji i programu rada,
 • ostvarivanje saradnje i podrške Odjeljenja za zdravstvo i Vlade Brčko distrikta.

2. Prednosti projekta zaštite mentalnog zdravlja u zajednici:

 • demistifikacija uloge psihijatra i psihologa, uvažavanje uloge medicinske sestre i socijalnog radnika sve u cilju blagovremene pomoći klijentu,
 • izlazak iz ustanove u zajednicu (školu, selo, medije…), i edukativni rad s populacijom kao bitan vid preventivnog rada, ovaj segment naglašavam zbog evidentnog i neospornog povećanja broja osoba s mentalnim poremećajima,
 • Tim CMZ-e ima mogućnost i znanje da pruži punu psihijatrijsko-psihološko-socijalnu podršku klijentu i porodici,
 • sve navedeno ima za cilj smanjenje mentalnih poremećaja , a pruža mogućnost i za mentalnu rehabilitaciju, naročito kod kategorije (prije ”otpisanih”) hroničnih duševnih bolesnika i djece i osoba s mentalnom insuficijencijom, uz kontinuirano antistigma djelovanje,
 • brži put dobijanja pomoći (dolazak bez uputnice, telefonski kontakt, intervencije mobilne ekipe), predstavlja i medicinski i ekonomski napredak,
 • adekvatnim zbrinjavanjem hroničnih duševnih bolesnika u CMZ-e (savjetovalište, praćenje stanja klijenata putemmobilne ekipe,distribucija depopreparatauZCMaoča,smanjuje broj i dužinu hospitalizacija.