RUKA RUCI

Udruženje “RUKA RUCI” -Udruženje za podršku porodicama, licima i zajednici u mentalnom zdravlju Brčko distrikt BiH. 

R.Dž. Čauševića 53, Brčko distrikt BiH.

Udruženje“RUKA RUCI” – Udruženje za podršku porodicama, licima i zajednici u mentalnom zdravlju Brčko distrikt BiH (u daljem tekstu. Udruženje) je dobrovoljna, društvena, nevladina, humanitarna, vanstranačka, multietnička i neprofitna organizacija, sa statusom udruženja građana.

Udruženje je otvoreno za saradnju i međusobne odnose sa fizičkim i pravnim licima, organima vlasti, nevladinim i drugim organizacijama, a koja mogu biti od koristi Udruženju radi ostvarivanja njihovih ciljeva.

Članovi Udruženja i njihovi organi svoje ciljeve, djelatnosti i aktivnosti ostvaruju na principima: dobrovoljnosti, samostalnosti, humanizma, solidarnosti, prijateljstva, demokratičnosti, tolerancije, privatanja različitosti mišljenja radi razvoja demokratičnosti, otvorenosti (javnosti) u radu, poštovanju zakonskih propisa, prihvatanju različitosti i humanosti, uključivanje lica sa problemima u mentalnom zdravlju u život društvene zajednice i rješavanja njihovih problema koje imaju u ključnim oblastima vlastitog života.

Ciljevi Udruženja su:

 1. Poboljšanje mentalnog blagostanja osoba koje pate od problema u mentalnom zdravlju, podržavanjem mentalno zdravstvenih službi u pružanju sveobuhvatnih i pristupačnih usluga iz oblasti mentalnog zdravlja u zajednici.
 2. Doprinos zaštiti i unapređenju zdravlja lica sa mentalnim poremećajima i lica zavisnih od psiho-aktivni supstanci (alkohol, droga), te lica sa drugim mentalnim poremećajima.
 3. Doprinos pokretanju inicijativa za pružanje kvalitetnih usluga u tretmanu i zaštiti mentalnog zdravlja lica i porodica sa Posttraumatskim stresnim sindromom-PTSP. (borci, porodice poginulih i nestalih, izbjegla i raseljena lica i sl.).
 4. Promocija mentalnog zdravlja u zajednici.
 5. Zaštita i promocija ljudskih prava i ravnopravnosti lica sa problemima u mentalnom zdravlju.
 6. Podrška porodicama lica sa problemima u mentalnom zdravlju, edukativnim i drugim programima za podršku.
 7. Očuvanje i prevencija mentalnog zdravlja u zajednici kroz preventivne programe za rizične grupe i druge preventivne programe na opštem planu.
 8. Uključivanje lica sa mentalnim problemima u edukacione i druge programe sa ciljem promocije mentalnog zdravlja.
 9. Podrška za potpunije ostvarivanje prava i interesa lica sa problemima u mentalnom zdravlju.
 10. Stvaranje uslova za radnu i socijalnu rehabilitaciju i integraciju.
 11. Podrška u obrazovanju, dokvalifikaciji, prekvalifikaciji i lobiranje za zapošljavanje osoba s mentalnim poremećajima.
 12. Senzibilizacija zajednice podizanjem svijesti radi smanjenja stigmatizacije i socijalne isključenosti.
 13. Preduzimanje aktivnosti za smanjenje izolacije ovih lica mjerama uključivanja kroz rekreativne i kulturno-zabavne sadržaje.
 14. Dostupnost informacija za potrebe svojih članova.
 15. Poštovanje principa dostojanstva i individualne autonomije ovih osoba sa isključenjem bilo kakvih oblika zlostavljanja i ponižavanja.
 16. Rad na uspostavljanju pozitivne društvene klime, povezanosti, kohezije i odnosa za uspješno suočavanje sa stresnim situacijama i neugodnim životnim iskustvima.
 17. Podrška u zbrinjavanju lica sa problemima u mentalnom zdravlju.
 18. Uključivanje lica sa mentalnim problemima u mrežu nevladinih organizacija i druge programe sa ciljem promocije mentalnog zdravlja.
 19. Uspostavljanje što kvalitetnije saradnje sa drugim institucijama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana koja daju podršku licima sa problemima u mentalnom zdravlju u BiH i šire.

Djelatnosti Udruženja su:

 1. Stvaranje baze podataka o svojim članovima,
 2. Povećanje vidljivosti svojih članova, odnosno njihove aktivnosti u životu zajednice,
 3. Stvaranje uslova za dnevni boravak za lica sa problemima u mentalnom zdravlju,
 4. Praćenje svjetskih trendova u rješavanju problema lica sa problemima u mentalnom zdravlju,
 5. Razvijanje strategije za medijsku prezentaciju i senzibilizaciju zajednice,
 6. Uvođenje u praksu zapošljavanja uz podršku za lica sa problemima u mentalnom zdravlju,
 7. Zastupanje potreba lica sa problemima u mentalnom zdravlju u zajednici,
 8. Lobiranje zajednice za rješavanje problema lica sa problemima u mentalnom zdravlju,
 9. Umrežavanje sa institucijama, drugim udruženjima i ustanovama radi sveobuvatne pomoći licima sa problemima u mentalnom zdravlju,
 10. Pomoć u svim aktivnostima svakodnevnog života lica sa problemima u mentalnom zdravlju,
 11. Prikupljanje stručne literature za oblasti u kojima djeluje,
 12. Organizovanje predavanja u cilju promovisanja i informisanja javnosti o stanju i potrebama svojih članova.

Kontakt

ruka.ruci2012@gmail.com