SVITAC

Udruženje za pomoć osobama sa posebnim potrebama ,,SVITAC” Brčko Distrikt BiH.

Sjedište Udruženja je u Brčkom u ulici R.DŽ. Čauševića br. 1 u zgradi Zdravstvenog centra Brčko Distrikta BiH

u prostorijama Centra za mentalno zdravlje.

VIZIJA

Udruženje je vanstranačka humanitarna organizacija građana, roditelja i prijatelja, čija je posebnost u odnosu na druge humanitarne i invalidske organizacije i udruženja(gluhi,slijepi, distrofičari, paraplegičari i dr.) da djeluje u ime i za interes mentalno retardiranih osoba, koji nisu u stanju da se brinu sami o sebi i da ostvaruju svoja prava koja im pripadaju po Ustavu BiH i zakonima, a kao članovima društvene zajednice Brčko Distrikta BiH.

MISIJA

Misija Udruženja je pomoć osobama sa mentalnom retardacijom i njihovim porodicama, a u cilju razvijanja programa i u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, vaspitanju, obrazovanju, radnom osposobljavanju, ukupnoj rehabilitaciji, zapošljavanju, organizovanju slobodnog vremena, podizanju i jačanju svijesti građana o osobama sa mentalnom retardacijom. Cilj je afirmisati sposobnost korisnika i osigurati ravnopravan položaj u društvu, život dostojan čovjeka i moguću ličnu sreću po principu :,, ne pored drugih, već zajedno.”

OSNOVNI PROGRAMSKI CILJEVI UDRUŽENJA

 1. Pomoć mentalno retardiranim osobama svih uzrasta i stepena mentalne retardacije u smislu primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene i socijalne prevencije;
 2. Upoznavanje organa Vlade, organizacija i institucija u Brčko Distriktu BiH , kao i šire, s potrebama, poteškoćama i problemima mentalno retardiranih osoba, kao i njihovih porodica;
 3. Sveobuhvatan i potpun pristup osobama s posebnim potrebama s medicinskog, socijalnog, ekonomskog i pravnog aspekta i unapređenje istog;
 4. Organizovanje i pribavljanje sredstava za pomoć ovim osobama (materijalnih,ortopedskih,medicinskih) na način i iz izvora sredstava utvrđenih Statutom Udruženja;
 5. Obezbjeđivanje smještaja za osobe koje ostanu bez roditelja, koje ne žive u porodicama ili za to nemaju mogućnosti;
 6. Evidentiranje osoba sa posebnim potrebama u Udruženju sa svim relevantnim podacima ;
 7. Organizovanje rada sa roditeljima, starateljima i članovima porodica u Udruženju ili sarađujućim ustanovama u cilju njihovog potpunijeg obrazovanja i obučavanja po svim pitanjima značajnim za kvalitetniji život ovih osoba ;
 8. Praćenje i proučavanje propisa od interesa za mentalno retardirane osobe, te aktivnosti pri donošenju istih i njihovih izmjena i dopuna iz oblasti zdravstvene,socijalne zaštite, penzijsko-invalidskog osiguranja i slično ;
 9. Pružanje stručne pomoći i obavještavanje roditelja i staratelja o zakonskim pravima i olakšicama mentalno retardiranih osoba ;
 10. Pribavljanje, razmjena i prodaja svih vrsta roba i usluga koje služe ostvarivanju programskih ciljeva i djelatnosti Udruženja, a u skladu sa zakonskim propisima;
 11. Organizovanje kulturno-umjetničkih, sportskih aktivnosti, odmora i rekreacije mentalno retardiranih osoba i učešće na raznim takmičenjima i smotrama;
 12. Informisanje javnosti putem legalnih sredstava informisanja o svim pitanjima i problemima mentalno retardiranih osoba;
 13. Povezivanje sa ostalim Udruženjima u zemlji i inostranstvu i drugim humanitarnim organizacijama, kao i naučnim i stručnim ustanovama koje se bave problematikom mentalno retardiranih osoba i
 14. Druge aktivnosti koje su od značaja za ostvarivanje programskih ciljeva i djelatnosti Udruženja.

DJELATNOST UDRUŽENJA

91.330 – Djelatnost ostalih članskih organizacija, na drugom mjestu nespomenutih;

52.630 – Ostala trgovina na malo izvan prodavnica i

36.630 – Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nespomenutih.

ČLANOVI UDRUŽENJA                                          

Članovi Udruženja mogu biti : osobe sa lakom mentalnom retardacijom, roditelji, staratelji osoba sa mentalnom retardacijom i drugi građani koji izraze želju da budu članovi Udruženja, koji prihvate Statut Udruženja, a posebno programske ciljeve i djelatnost Udruženja i koji su lično opredijeljeni za pružanje pomoći mentalno retardiranim osobama na bilo koji način, propisan odredbama ovog Statuta.

KONTAKT

cmzmrecbrcko@windowslive.com