VIZIJA I MISIJA

Preduslovi za formiranje Centra za mentalno zdravlje:

 • Uspostavljanje Brčko Distrikta BiH   08.03.2000.god.:
  • 3 politička aranžmana (Opština Brčko u RS, Brčko Ravne i Brčko Rahić)
  • 3 zdravstvene ustanove i 3 fonda zdravstva
 • Reforma mentalnog zdravlja u BiH, s edukacijama Timova CMZ:
  • 1997 – 2000. god. edukacija za psihijatre, psihologe i socijalne radnike
  • 2000 – 2003. god. edukacija za medicinske sestre i Timove Centara
  • 2002. g. i 2009. g. Analiza rada Centara za mentalno zdravlje u BiH
 • Podrška:
  • Vlade Brčko Distrikta BiH
  • Odjeljenja za zdravstvo
  • Ministarstva civilnih poslova BiH Vlade Brčko Distrikta
  • Međunarodnih organizacija: WHO, SWEBiH, HEALTH NET INTERNACIONAL, GTZ, Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope…

Slijeđenje preporuka WHO:

 • prepoznavanje potreba,
 • konstantan rad na strategiji i programu rada,
 • ostvarivanje saradnje i podrške Vlade i Skupštine Brčko distrikta i Odjeljenja za zdravstvo.

MISIJA CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Mentalno zdravlje je integralni dio ukupnog blagostanja pojedinca i društva.

Centar za mentalno zdravlje Brčko distrikta je neprofitna zdravstvena služba , s pružanjem stručnih i sveobuhvatnih usluga mentalne zdravstvene zaštite u zajednici i dio je jedinstvenog zdravstvenog sistema Brčko distrikta.

VIZIJA CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE 

Mi, Centar za mentalno zdravlje, smo  služba psihijatrije u zajednici opredeljena za primjenu sveobuhvatne, kontinuirane, kvalitetne i dostupne mentalne zdravstvene zaštite svim osobama Brčko distrikta BiH.